වෙළඳ සහායක

Sales / Retail / Business Development Jobs

Job description

අනාගතය ගොඩනගා ගැනීමට එන්න අප හා එක් වන්න.

 

මහනුව නගරයේ ප්‍රධනපෙලේ වෙළෙඳ සංකීරණයක් වන රෝයල් මෝල් හී ඉහත සඳහන් ඇබෑර්තු ඇත.

 

වයස අවුරුදු 18ත් 30ත් අතර ඔබට මහගු අවස්ථාවක්

කාන්තා හා පිරිමි දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කල හැක.

 

තෝරාගත් ඔබට අපෙන්

ඉහල වැටුප්

රාත්‍රී සේවා මුරය සදහා නගර සීමාව තුල ප්‍රවාහන පහසුකම්

රාජකාරී වේලාව තුල ආහාරපාන

සුභසාධක පහසුකම්

වාර්ශික වැටුප් වර්ධක

වාර්ශික ප්‍රසාද දීමනා

වාර්ශික විනෝද චාරිකා

 

 

මානව සම්පත් කළමණාකාරු,

රෝයල් ගාර්ඩ්න් හෝල්ඩින්ග්ස් පුද්ගලික සමාගම.

අංක 903/18,

විලියම් ගොපල්ලව මාවත,

මහනුවර.

සඳුදා සිට සිකුරාදා පෙ.ව 09.00 සිට ප.ව 04.00 දක්වා සහ සෙනසුරාදා පෙ.ව 09.00 සිට ප.ව 12.30 දක්වා පැමිණෙන්න. 0713823438

Share